O ZKD

Zveza kulturnih društev Sveti Jurij ob Ščavnici združuje društva iz področja kulture na območju občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Ustanovljena je bila leta 2002. Vse od takrat je krovna organizacija društev, na območju domače občine.

Osnovni namen ZKD je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti in povezovanja kulturnih društev in skupin v občini Sveti Jurij ob Ščavnici s področja ljubiteljskih oz. prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem, posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot ter kulturne dediščine.

Naloge ZKD so sledeče:

 • načrtovanje kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih programov ZKD
 • usklajevanje programov svojih članov z drugimi društvi, klubi, združenji in zvezami v občini
 • usklajevanje programov svojih članov z drugimi društvi v občini in interesi lokalne skupnosti
 • zastopanje interesov svojih članov v lokalni skupnosti, regiji, državi
 • organiziranje kulturnih prireditev
 • usklajevanje prireditvene dejavnosti, zveze in njenih članov s prireditvenim programom lokalne skupnosti in OI JSKD
 • izdajanje publikacij v skladu s predpisi
 • izvajanje kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov za člane in drugo zainteresirano javnost
 • nudenje strokovne pomoči pri izvajanju kulturne dejavnosti
 • informiranje članov o finančnem poslovanju ZKD, izvajanju letnega programa ZKD, javnih pozivih in razpisih za sofinanciranje kulturnih programov in investicij v kulturno infrastrukturo
 • spodbujanje vključevanja novih oblik in vsebin kulturnega delovanja
 • sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in v tujini
 • podeljevanje priznanj za dosežke na področju kulture
 • opravljanje drugih nalog na podlagi sklepov svojih organov